Opleiding veiligheid Vol VCA

Opleiding veiligheid Vol VCA

Deze opleiding bereidt voor om het certificaat VOL-VCA te behalen (10 jaar geldig). Het  examen wordt vlak na de opleiding afgenomen. 

De opleiding en examinering gebeurt in-company en duren 1 of 2 dagen.

De deelnemers ontvangen een hand-out, optioneel kan een boek van het Bescacc worden voorzien.

De inhoud van de opleiding is gebaseerd op de eindtermen van de vzw BeSaCC-VCA:

- Wetgeving veiligheid, gezondheid en milieu
- Risico, ongevallen, preventie en beheersmaatregelen
- Bevorderen van veilig werken
- Werkvergunningen
- Intern transport
- Hijsen, tillen en dragen, vallen voorkomen
- Machines en gereedschappen
- Bedrijfsnoodplan
- Gevaarlijke producten
- Brand en explosies
- Werken in besloten ruimten
- Lassen
- Elektriciteit bij mobiele en tijdelijke installaties
- Straling
- Asbest
- Geluid en trillingen
- Ergonomie
- Persoonlijke beschermingsmiddelen
- Signalisatie

Meer opleidingen